01

Croeso i Gwyddoniaeth Drwy Ddata. 10 pwnc sy'n cwmpasu ystod o bynciau ar gyfer Cyfnod Allweddol 1-3, gyda gweithgareddau rhyngweithiol a fideos i ennyn diddordeb myfyrwyr, ac yn eu hysgogi i ddysgu mwy. Gyda chanllaw athrawon a thaflenni gwaith y gellir eu hargraffu, bydd yn helpu i greu gwersi hwyl na fydd myfyrwyr yn anghofio o bell ffordd.

Ewch i'r wefan
01
01

Mae'r adnodd hwn yn canolbwyntio ar yr ymarferion ymarferol craidd a ymddengys ym manylebau newydd CBAC. Bydd yn helpu i ddysgwyr gryfhau eu sgiliau ymarferol wrth baratoi ar gyfer papurau arholiad ysgrifenedig, ac i greu eu 'llyfrau labordy' fel rhan o'r cyrsiau newydd. Mae hefyd wedi ei greu i'w ddefnyddio ar gyfer dysgu annibynol a dysgu yn y dosbarth er mwyn helpu i athrawon gefnogi sgiliau ymarferol dysgwyr.

Ewch i'r wefan
01
01

Mae Cyd Destunau Gwyddoniaeth yng Nghymru yn darganfod ac yn egluro lleoedd gwyddonol diddorol ledled Cymru, yn cwmpasu Ffiseg, Cemeg a Bioleg ar gyfer cyrsiau TGAU a Safon Uwch. Gyda chanllawiau athrawon a thaflenni gwaith argraffadwy y gellir eu lawrlwytho, mae Cyd Destunau Gwyddoniaeth yng Nghymru yn mynd â gwyddoniaeth ar daith o'r ysgol i'r awyr agored.

Ewch i'r wefan
01